Thursday , September 24 2020
Home / czechrepublic / Nabitá valná hromada Coins: Mimořádná dividenda, repurchase action and navýšení kapitálu

Nabitá valná hromada Coins: Mimořádná dividenda, repurchase action and navýšení kapitálu[ad_1]

Aktualizováno

Banka Moneta Money Bank svolává on 26. November akcionáře na valnou hromadu, která bude projednávat řadu sice již známých, avšak klíčových bodů. Rozhodným dnem k účasti na ní je 19. November. Půjde o odkup vlastních akcií, zvýšení kapitálu and dividendu. Zde jsou podrobnosti.

Buy back vlastních akcií

The coin was bred for a valuable investment program, which means that you can buy up to 2%, as long as you have 11 million active shares. Finanční rámec pro tuto transaction charges 990 million českých korun, přičemž odkupní cena akcie je zastropována částkou 90 Kč / akcie.

The program of complete repurchase will last until the end of 2020 (nebo méně) and the action, in the end, will be broken. This is without a distinction – ke snížení celkového počtu vydaných akcií a základního kapitálu.

Změna hodnoty akcie a tím navýšení základního kapitálu

Uvedený základní kapitál neodpovídá stávajícímu nastavení. The coin totiž na valné hromadě hodlá získat souhlas so also change the one act with a single koruna for 20 CZK. There are 511 million vidané shares in action, one koruná for the suspension of a bad capital, for 10 billion korunas – in combination with buy-out of action, 10 knive pricelist minus zpětný odkup akcií up to 11 million Ksi after new 20 Kč / act = about 10 billion Kč).

Mimořádná dividenda

We have further pro-active banking plans for the program valné hromady je výplata despite the dividend dividend ve výši 3.30 koruny per share and this is a summer letting – there is a second piglet on the bottom. Celková výplata Mimořádné dividendy has a total coverage of 1.7 billion. Kč (zjednodušeně: děleno 3.30 Kč akcie rovná se počet akcií). Financována could not be left with nerozděleného zisku let minulých.

Nezodpovězena zůstává otázky celkové dividendy 2020 from the year 2019. This was Monetou dříve vyslovena on úrovni 6,65 Kč / act.

Novinka vlikě elektronického hlasování

V rámci bodů valné hromady má také – nikoli nyní, but pro příští valné hromady – dojít k permžnění dálkového hlasování lístkem with signature.

Užitečné odkazę on minor information

MONETA Money Bank – Pozvánka na valnou hromadu 26. November 2019 – povinně zveřejňovaná information on Patria.cz

Podrobnosti o valné hromadě na stránkách MONY banks

MONETA Money Bank – Publikování vnitřní information on kapitálovém požadavku ČNB pro year 2020 – povinně zveřejňovaná information on Patria.cz

[ad_2]
Source link