Thursday , February 27 2020
Home / slovakia / Microsoft predstav on novembrovej X019 action svoje jarn tituly

Microsoft predstav on novembrovej X019 action svoje jarn titulyPred zaiatkom tohtoronho Gamescomu got pozornos dve published markings from Microsoft. Prvm of them bol vstup Gears 5 on Steam Len lkoko tdov from vydania a druhm markm Ori and the Blind Forest on Nintendo Switch. First party titles ako tieto len ZRiedka zabłia to distribcie obchodov competitor and on a competitive platform.

There are many pretexts for otzku, oh my tieto Microsoft lost its pre-published stratigraphy. General marketing herar Aaron Greenberg clearly argues that I am thinking of a home-grown family, not a change in the message:

V budcnosti sa vetky nae intern tdi a nov tdi, which sme pridali to naej ponuky, freeze on vrobu hier pre nae platform. Nemme v plne rozri nae exkluzvne first party games for akkovek in konzoly. udia to give me little feedback from our internch tdi a vvoja, for whom zdvojnsobi work. Tieto tmy sa bud v budcnosti sstredi na tvorbu hier pre nae platform.

Ke vak vieme, e ns viau existujce zvzky, which I remember for example The Outer Worlds, bude tu vdy zvzok sprstupni titul pre vetky platform. Tento stop ctime as long as possible. "

Tieto zvzky are vsledkom akvizcie, which Microsoft on the last day of the day was done. Greenbergovi makes it clear that prde as, at the bud company without alch zvzkov:

"Ke premame about building hre from Obsidian, InXile alebo Ninja Theory, vetky tieto tdi, as well as existing existent intern tdi, and I am thinking about 343 alebo Turn10, are replaced on the vechu tchto hier pre nae platform. Nemme teda v plne rozri some of the most exclusive titles on the alia konzoly.

After tomto tvrden s teda vetci ete viac zvedav na it, preo vyjde budci tde na Switchi star titulOri and the Blind Forest. This je toti od tdia tretej strany a tam s viac benevolentn, similar to bolo aj pri Cuphead:

Ori preslvil Moon Studios, which nezvislm externm tdiom. T prili k nm so elanm privies pvodnho Oriho on Switch. They thought it was a fool. It was the radio that they were spolupracova meme, so that sme burned priniesli hru on Switch.

Mnoh are vak urite zhodn, that Ori to the switch knights perfect collapse.Greenberg vak wants to explain that it is nevytvra budci precedent pre pokraovanie.Ori and the Will of the Wisps so pri vydan vyjde isto on PC and Xbox One. Km konzolov platform are one vec, open postpage celebrations on the PC and vice versa. Microsoft toti vydva svoj vek hit Gears 5 potencilne viemu publication on Steame, kam prichdza aj Halo collection:

Vieme, that there exists a PC hrov publishing house, which nevlastnia Xbox, but I want some of their IPs. And that e Gears 5 prinesieme tomuto publications, m vek zmysel. Steam acclaims PC hrov for a lot of trhochs, which are not for congestion.Steam tam m vzahy s tmito zkaznkmi. Je to vemi angaovan publications pre PC. By schopn prinies titul ako Gears 5 pri vydan on trh PC hrom vo vododnej Eurpe, Nemecku, Rusku a ne, on tchto vekch PC trhoch, je skvelm spsobom, ako oslovi irie publum.

Greenberg, however, argues that vetko o, oh when they did, bolo a bude zameran na hrov. Supports rast potu hrov want people who are cross-platform and cross-progression. Pi are them mistaken on the society of the hrsk commune (PC and konzolov hri), whose lenstvo not eat uren tm, every hru mocked. Zrove hit the slobod:

"Vytvrame vea monost na vber. Hri muska Gears 5 on Steame, mocking ho on Xbox alebo are prihlsi on odber and tes Xbox Game Pass. Aj ke ste potaov alebo konzolov hr, I think the best breeding hier comes from Game Pass. "

Ponuka Game Passu stle rastie and for her rozirovanie him predovetkm third party title. Situcia sa but zmen, pretoe neustle rastci poet Microsoft tdi m prinies pornunu dvku obsahu. Microsoft vak ete predtm mus njs sprvny spsob a hlavne priestor to novinky communication:

Nae kreatvne tmy s momentlne viac ako dvojnsobn. V sasnosti mme v Xbox Game Studios 15 tdi. With the tmov toko see toko sprv and toko projects that sme schopn s on each vznamn succeeded and on vznamn ou a mme pocit, that stle meme naich fanikov effected prekvapi a potei.

Greenberg alej hovor that hri on Xbox are affected by this too. Viac sa dozvieme u na udalosti X019:

Mme naplnovan vek ponuku on the canyon. Medzi tohtoronmi sviatkami a E3 mme recordable poet hier who emerged. Perfect on their predestined bude X019. On E3 sme toho u predstavili vea, no X019 bude pre ns alou kovou udalosou. Budeme there has mnostvo prekvapen.

Event X019 bude prebieha v dtume from 14 to 16 novembra.


Source link