Tuesday , April 7 2020
Home / sweden / Annika Strandhäll lämnar regeringen efter sambons död

Annika Strandhäll lämnar regeringen efter sambons dödDet har gått ungefär en månad sedan Annika Strandhälls sambo avled hastigt och hon tog en paus från arbetet and regeringen. Hon beskriver det som en jobbig tid både för henne själv och för familjen. Begravningen ägde rum i fredags och Annika Strandhäll har kommit fram till att hon inte ska fortsätta som minister.

– Jag har meddelat Stefan Löfven att jag vill lämna regeringen i närtid och kommer att under de närmaste dagarna lämna in en begäran om entledigande, säger hon.

Annika Strandhäll har två gemensamma barn med sin sambo och en bonusson. Det är i första hand för barnens skull som hon kliver av från sitt ministeruppdrag.

– Orsaken till att jag fattat det här beslutet är att jag behöver kunna styra över min almanacka och fokusera på tjejerna som har det tufft just nu. Jag vill få tid till det på ett annat sätt än vad som är möjligt and statsrådsuppdraget. I uppdraget som minister är man ständigt and strålkastarljuset på ett eller annat sätt. Vi behöver lite lugn och ro helt enkelt, säger Annika Strandhäll.

Hon säger att beskedet har växt fram successivt under den senaste månaden.

– Jag har landat and det efter en hel del funderande. Jag är glad att jag har haft fullt stöd från Stefan Löfven att fundera igenom det här. Att jag inte har behövt hasta med ett sånt här beslut när jag befinner mig mitt and en kris. Det utrymmet har jag fått.

– Däremot kommer jag inte att lämna politiken. Jag går över till ett uppdrag som riksdagsledamot. Det är också ett krävande uppdrag men det är inte fullt are mycket strålkastarljus som ett statsrådsuppdrag. Det finns möjlighet att ha lite mer regelbundna arbetstider.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) lämnar regeringen.

Photo: Lotta Härdelin

Känner du att du har haft tillräckligt med tid för att fatta beslutet?

– Ja, jag tycker att jag både har haft det och har fått det. Sen är sådana här beslut aldrig enkla. Det har varit ett enormt privilegium att sitta and Stefan Löfvens regering och ansvara för de frågor som jag har gjort. Det är frågor som verkligen berör människor in på skinnet och där man kan göra en tydlig skillnad. Men som omständigheterna är just nu så är det här ändå det klokaste beslutet. Att skapa en lite mer lugn tillvaro kring mig och tjejerna. Att skapa trygghet och finnas där för dem. Under den här månaden har det också stått allt mer tydligt för mig att flickorna behöver ha mig närvarande.

– Statsrådsuppdraget är krävande och förtjänar ett statsråd som är där fullt ut. Vi håller just nu på att implementer hela pensionsöverenskommelsen, vi har flera reformer som ligger på min agenda under den här mandatperioden – familjevecka och annat. Då behövs ett statsråd som har fullt focus.

Vad kommer du att komma ihåg mest från dina fem år som minister?

– Det häftiga med just med den här ministerportföljen är möjligheten att kunna åstadkomma förändring i människors vardag. En sån sak är att vi har gjort flera förbättringar för pensionärerna. Dessutom har vi en pensionsöverenskommelse på plats och reformer framför oss som kommer att innebära fortsatta förbättringar för landets pensionärer.

– En annan sak är att vi har gjort ekonomiska förbättringar för landets barnfamiljer, inte minst ensamstående föräldrar. Jag är själv uppväxt med en ensamstående mamma under ganska tuffa ekonomiska omständigheter. Jag vet vad de där extra hundralapparna betyder.

– Sen finns det frågor där jag absolut hade önskat att vi hade kommit längre. Jag ser att vi fortsatt har väldigt viktiga utmaningar framför oss, det handlar bland annat om sjukförsäkringen. Alldeles för många upplever att man hamnar mellan carpentry och att myndigheterna inte klarar av att samverka på ett tillräckligt bra sätt. Det är jag inte nöjd med.

Du har ofta stuckit ut hakan och uppfattats som kontroversiell. Hur ser du på den bilden?

– När man har privilegiet att vara statsråd and Sveriges regering så har det för mig också varit otroligt viktigt att använda den plattformen till att driva frågor som är viktiga, inte minst ur värderingssynpunkt. Man kan säga att socialförsäkringsfrågorna är tekniska och fyrkantiga men det är bara en del av sanningen.

– Vi har en situation där kvinnor är ganska kraftigt ekonomiskt förfördelade. Vi har haft en mera allmän politisk debatt under de här åren som handlar om synen på alla människors lika värde, inte minst kopplat till den växande högerextremismen and Sverige och Europa. Har man då en plattform genom att vara en politisk ledare så tycker jag att det är viktigt att man använder den. Jag har valt att göra det och då är det möjligt att man uppfattas som kontroversiell. Men det kommer jag nog att fortsätta vara för det politiska engagemanget finns ju kvar, om än att det kommer att få ta sig en annan form under en tid.

Photo: Lotta Härdelin

Du har ju varit utsatt för mycket hat och hot på sociala medier, hur ser du på det?

– Ja, så är det. Att det tar sig sådana oerhört hatiska och kraftfulla uttryck är något som bekymrar mig väldigt mycket. Som statsråd är det naturligtvis enklare att stå upp i en sådan storm än det är för en del unga som väljer att engagera sig i politiken. Det var något som jag reflekterade mycket över i valrörelsen när jag träffade unga SSU: are som valt att kliva in i ett politiskt engagemang och blev väldigt hårt utsatta. I grund och botten är det en risk kopplad till vår demokrati om unga människor inte vill eller vågar engagera sig. Det är en debatt som måste fortsätta, det är inte okej att man ska sitta bakom en skärm och tycka att man kan skriva vad som helst till en annan människa.

Det stormade ju kring dig and samband med att Anne-Marie Begler tvingades lämna Försäkringskassan. Hur ser du på misstroendet som då riktades mot dig?

– Jag har varit väldigt tydlig både under KU-utfrågningarna och senare misstroendeförklaringen med att vi har hanterat det här på ett korrekt sätt. Jag har redogjort för det här flera gånger. Jag tycker inte minst att det är olyckligt att man använder misstroendeverktyget på det sätt som vi sett vid flera tillfällen. Det är detardzaste vapen man har och det det under senare år kanske använts för lättvindigt. Som statsråd måste man kunna tillsätta och avsätta generaldirektörer om det är så att man vill förändra inriktningen på de myndigheter som man ansvarar för. Den tillsättningsmakten är viktig.

Fanns det någonting som du hade kunnat göra annorlunda?

– Jag har varit tydlig med att den kritik som riktades från KU när det gäller dokumentation till exempel är något man får titta vidare på. Det är jag övertygad om att man kommer att göra i regeringskansliet.

Vet du vad du ska göra and riksdagen?

– Nej, det vet jag praktiskt inte ännu. Men jag kommer att ha en dialog med vår gruppledare om var hon ser att jag kan göra nytta i riksdagsuppdraget framöver.

Vilka frågor ser du helst att du får?

– Jag ska vara ärlig och säga att jag inte har funderat jättemycket över det. Jag är intresserad av mycket både sakpolitiskt och allmänpolitiskt. Jag har erfarenhet av de frågor jag jobbat med under dessa år men jag har också en bakgrund and fackföreningsvärlden och i arbetsmarknadsfrågor. Det får bli upp till gruppledaren i riksdagen, jag är flexibel.

Kan du tänka dig att återkomma som minister?

– Det får vara en fråga för den eventuella regeringsbildare som finns då. Men just nu är jag inte där mentalt. Just nu behöver jag få lite lugn oh ro oh bar focuser på mitt riksdagsuppdrag och att skapa trygghet och stabilitet kring mig och flickorn. Att börja orka se framåt.


Source link