Wednesday , November 13 2019
Home / sweden / Så kan västmanlänningarna göra träningen lustfylld

Så kan västmanlänningarna göra träningen lustfylldNästan hälften av alla yrkesverksamma svenskar har hälsofarligt dålig kondition och många känner till och med ångest inför träning. Därför är det viktigt att fler västmanlänningar hittar sätt som gör motion och rörelse till en glädjefylld del av vardagen.

En studie från 2018 genomförd av Gymnastik- och idrottshögskolan visar att nästan hälften av alla yrkesverksamma svenskar, 46 percent, har så pass låg kondition att detaktiskt är farligt för deras hälsa. Det är en dramatisk ökning sedan mitten av 1990-talet, give motsvarande andel var 27 percent.

Vi vet att dålig kondition och stillasittande ökar risken för många folksjukdomar, are som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och type 2-diabetes. Den påverkar självklart även vår vardag, bland annat genom dålig sömn och sämre psykisk hälsa, samtidigt som det innebär stora kostnader för samhället.

Vi möter ofta människor som känner att tröskeln för att kliva in på en träningsanläggning är för hög. Många känner till och med ångest inför tanken på att träna.

För oss som friskvårdsaktör är det nedslående att tanken på träning leder till ångest istället för glädje. Därför vill vi dela med oss ​​av våra tre bästa tips till de västmanlänningar som både vill komma i gång med träning och göra den mer lustfylld:

1. Släpp träningsfokuset. Fokusera på de positiva effekter som träningen kan leda till, snarare än på antalet träningstillfällen per vecka. Formulera hellre mål som handlar om prestationer, som att kunna gå uppför trapporna för att hälsa på barnbarnen eller att kunna jogga en halvmil utan att pausa.

2. Gör det socialt. Ta med en kompis eller träna i grupp för att göra träningen till en del av ett socialt sammanhang. När träningen blir ett socialt tillfälle blir den både lättare och roligare.

3. Öka vardagsmotionen. Ge dig ut i naturen, lek med barn eller barnbarn, ta promenader när du pratar and telephone, gå av en hållplats tidigare eller gå i trappor and stället för att åka hiss. Det är jättebra om du kan aktivera dig varje dag.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att alla rör på sig minst 30 minuter om dagen. Vi vill att fler ska lyckas med det och hoppas att våra tips kan bidra till att västmanlänningarna börjar se träning som en glädjefylld och energigivande del av vardagen.

Claes Mittjas, vd för Medley


Source link