Thursday , February 27 2020
Home / thailand / คอลัมน์: กลยุทธ์ พิชิต หุ้น: ต่าง ชาติ กลับ มา กดดัน | RYT9

คอลัมน์: กลยุทธ์ พิชิต หุ้น: ต่าง ชาติ กลับ มา กดดัน | RYT9ธวัช ชัย ฐิติ วณิช ภิ วงศ์ ตลาดหุ้น สหรัฐ เริ่ม ผงก หัว พุ่ง ขึ้น ผ่าน ระดับ 27,000 จุด ได้ อีก ครั้ง ทำให้ นัก ลงทุน คิด ว่า ตลาดหุ้น ไทย คงจะ มี การ ขยับ ปรับ ฐาน ขึ้น ไป ด้วย แต่ กลับ พบ ว่า แม้ ระหว่าง วัน จะ มี ดัชนี จุด จน ทะลุ แล้ว ก็ตาม แต่ ท้าย ที่สุด ถูก นัก ลงทุน ต่าง ชาติ กด จน ดัชนี กลับ ลง มา ปิด ต่ำ กว่า 1,600 จุด โดย ลง มา ปิด ที่ 1,591.21 จุด ลด ลง 5.27 จุด วอลุ่ม นับ ว่า ค่อนข้าง หนาตา มากกว่า ค่า ค่า เฉลี่ย คือ ี วอลุ่ม ที่ ระดับ 57,421.11 ล้าน บาท ดู แล้ว พบ ว่า เป็นการ ขาย กดราคา ใน กลุ่ม นัก ลงทุน ต่าง ชาติ โดย เฉพาะ มี การ ขาย ออก มา มาก ถึง 1,473.58 ล้าน บาท

ใน ขณะ ที่ นัก ลงทุน ไทย ส่วน มาก ยัง คง ชะลอ การ ลงทุน มี แต่ แต่ กองทุน ที่ เข้า มา ทยอย รับ หุ้น จาก ต่าง ชาติ ทำให้ ดัชนี ยัง คง ปิด ใน แดน ลบ ก็ มี การ ตั้ง ข้อ สังเกต ว่า ภาวะ ตลาดหุ้น วาน นี้ ตลาด ดู ดี แม้ จะ มี การ ปิด ใน แดน บวก และ ลบ ค ละ กัน กัน ก็ตาม อย่าง ดัชนี ดาวโจนส์ ที่ กลับ ขึ้น มา ทำ จุด สูง ใหม่ เหนือ 27,000 จุด ดู จะ แตก ต่าง กับ ดัชนี ตลาดหุ้น ไทย ที่ ยัง พยายาม ทำ จุด ต่ำ ลง ไป ไป เหม ื อน เจตนา ที่ จะ เดินสวน กระแส ตลาด โลก ก็ มี การ พยายาม อธิบาย อธิบาย ว่า อาจ ผล ผล มา จาก ไทย ถูก ระงับ สิทธิ ทาง ภาษี ศุลกากร (จี เอ ส พี) จาก ทาง สหรัฐ ทำให้ เกิด ความ หวาด วิตก กลัว การ การ ออก ของ ไทย ที่ ใน ปัจจุบัน จะ แย่ หนัก ลง ไป อีก

ก็ มี การ ตั้ง ข้อ สังเกต กัน หลาย อย่าง เช่น การ ที่ สหรัฐ ไม่ ไม่ พอใจ กับ การ ที่ ไทย จะ แบน สาร สาร พิษ ที่ นำ เข้า จาก ทาง สหรัฐ และ ยัง มี การ อ้าง ถึง การ ที่ ไทย เกิน ดุลการค้า กับ สหรัฐ สหรัฐ มาก เกือบ หมื่น เกิน พูด ไป ก็ เหมือน จะ มี เหตุผล แต่ เมื่อ ดู การ ขาย ของ นัก นัก ลงทุน ชาติ มา ร่วม ด้วย ก็ ดู จะ เป็นการ สนับสนุน สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น คง เป็น ความ คิด ใน ลักษณะ เดียวกัน ของ ต่าง ชาติ ที่ ไม่ใช่ คน ไ ย แต่ อย่าง ที่ ได้ บอก กัน มา ตลอด เวลา แล้ว ว่า การ ขาย กดราคา กดราคา นัก ลงทุน ต่าง ชาติ น่า จะ เป็น โอกาส ดี ของ นัก ลงทุน ไทย ที่ จะ ได้ เข้า มา เลือก ซื้อ หุ้น บ ลู ชิป ที่ ยัง มี พื้นฐาน ดี แต่ ลง มาก จน ราคา ต่ำ กว่า มูลค่า แท้จริง ของ ธุรกิจ ไป แล้ว ทำให้ การ ลงทุน จะ ได้ ความ คุ้ม ค่า มาก ขึ้น

ส่วน กลุ่ม หุ้น ที่ น่า มอง ใน กลุ่ม ไอ ซี ที เมื่อ ธุรกิจ เริ่ม เข้า เข้า ฤดูกาล ที่ จะ คึกคัก มาก ขึ้น ทำให้ น่า มอง ที่ DTAC, JMART และ SAMART กลุ่ม รับ เหมา ก่อสร้าง ได้ บอก มา แล้ว ว่า ปัจจุบัน ยัง มี งาน ล้น มอง จึง น่า ล้น มอง จึง SEAFCO, CK และ STEC กลุ่ม วัสดุ ก่อสร้าง ก็ เช่น กัน งาน ก่อสร้าง มาก มาก ก็ จะ มี การ ใช้ มาก จึง น่า มอง ที่ SCC, TASCO และ TOA กลุ่ม พาณิชย์ รู้ ๆ กัน ดี ว่า รัฐ มี มาตรการ กระตุ้น เศรษฐกิจ และ การ ใช้ จ่าย า ก ใน ปัจจุบัน ทำให้ น่า มอง ที่ BJC, CPALL และ DOHOME หุ้น ราย ตัว ที่ เตะตา มี GFPT, SCB และ AMATA เป็น ตัวอย่าง มอง ตลาดหุ้น ไทย ที่ กำลัง เดินสวน ทาง กับ ตลาด โลก ที่ มี การ ขยับ สูง ขึ้น ขึ้น เป็น ตลาด การ เลือก เหมาะ กับ ตลาด การ เหมาะ กับ ขึ้น ขึ้น ขึ้น ลงทุน ใน ระยะ ยาว ได้ ดี สามารถ คาด หวัง ผล ตอบแทน ที่ ดี จาก เงินปันผล ได้ มาก ขึ้น.Source link