Tuesday , April 7 2020
Home / thailand / คิด ว่า ผีหลอก ตอน กลางวัน เสียง ดัง ตุ๊ บ ต้น ค้อ 100 ปี ล้ม ไป แล้ว กลับ มา ยืนต้น

คิด ว่า ผีหลอก ตอน กลางวัน เสียง ดัง ตุ๊ บ ต้น ค้อ 100 ปี ล้ม ไป แล้ว กลับ มา ยืนต้นกลางวัน แสกๆ ได้ยิน เสียง ดัง ตุ๊ บ หัน ไป อีก ที ต้น ค้อ อายุ 100 ปี เคย โค่น ล้ม เมื่อ 3 ปี กลับ มา ยืนต้น ได้ เฉย ทำ หนุ่ม ใหญ่ เกือบ วิ่ง หนี กระเจิง นึก ว่า ผีหลอก ชาว บ้าน รู้ ข่าว ไม่ พลาด พลาด ส่อง เลข เด็ด แทง แทง พลาด

เมื่อ วัน ที่ 14 ก.ย. บริเวณ ทุ่ง นา ของ นาย หนู รักษ์ นา ชัย อายุ 53 ปี ชาว บ้าน ห้วย บ ง ต. โนนสะอาด อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู ได้ มี ชาว บ้าน และ บรรดา คอ หวย เดินทาง มา กราบ ไหว้ ต้น ค้อ อายุ กว่า 100 ปี ซึ่ง เหลือ แต่ เพียง ลำต้น ตั้ง ตระหง่าน ภายหลัง มี การ ร่ำ ลือ ว่า เมื่อ 3 ปี ก่อน ต้น ค้อ ดัง กล่าว ได้ โค่น ล้ม ลง และ ได้ กลับ มา ยืนต้น อีก ครั้ง สร้าง ความ ประหลาด ใจ ให้ กับ ชาว บ้าน ใน พื้นที่ เป็น อย่าง มาก

ขณะ ที่ คอ หวย ได้ มุง ดู ลำต้น ของ ต้น ค้อ อย่าง พินิจ พิจารณา ยิ่ง ยิ่ง วัน หวย ออก หลาย คน อยาก มี โชค ได้ เลข เด็ด ไป เสี่ยง ดวง โดย รอบ ๆ โคน ต้น ค้อ เต็ม ไป ด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน และ แป้ง ทา ตาม เชือก ฟาง ล้อม รอบ ติด ป้าย ห้าม ผู้หญิง เข้าไป ใกล้ อย่าง เด็ดขาด

ด้าน นาย หนู รักษ์ ซึ่ง เป็น เจ้าของ นา บอก ว่า เมื่อ วัน ที่ 6 ก.ย. ที่ ผ่าน มา ซึ่ง ตรง กับ วัน ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 หรือ วัน พระ น้อย โดย เมื่อ เวลา ประมาณ 3 โมง เช้า ขณะ กำลัง ดัก ปลา บริเวณ ปาก ลำห้วย บ ง ได้ยิน เสียง ดัง ตุ๊ บ ที่ โคน ต้น ค้อ ที่ โดน พายุ พัด ล้ม ลง เมื่อ 3 ที่ แล้ว และ ได้ กลับ มา ยืนต้น เหมือน ต้นไม้ ทั่วๆ ไป ทำให้ ตกใจ เกือบ วิ่ง วิ่ง และ เมื่อ ชาว บ้าน ทราบ ข่าว ได้ เดินทาง มา ดู พร้อม ถ่าย ภาพ โพ ส ต์ ลง ใน เฟ ซ บุ๊ ก จน ชาว บ้าน ทั้ง ใน พื้นที่ และ ต่าง จังหวัด ดิน ทาง มา ดู และ ตี เลข เด็ด บาง คน บอก เห็น เลข เด่น ชัด เป็น เลข 56 และ 20 อยู่ บริเวณ ลำต้น หลังจาก นั้น ได้ ร่วม กับ ชาว บ้าน วัด ขนาด โดย รอบ ของ ต้น ค้อ ซึ่ง โคน ต้น วัด ได้ 3.10 เมตร และ ส่วน สูง 2.60 เมตร

ขณะ ที่ นาย กนก ​​พล พรม ชัย ผู้ใหญ่บ้าน ห้วย บ ง เล่า ว่า บริเวณ นี้ นี้ ทุกๆ ปี มี ชาว บ้าน รวม ทั้ง พระ สงฆ์ มา ประกอบ พิธี ทำบุญ ยอด ห้วย และ เชิญ พระ เว ศ สัน ดร เข้า เมือง ตาม ความ เชื่อ เป็น ประจำ ทุก ได้ เล่าลือ กัน ว่า บริเวณ ตรง นี้ มี เจ้า ที่ เจ้า ทาง อาศัย อยู่ แต่ คน เฒ่า คน แก่ บอก ว่า เป็น ต้นไม้ ใหญ่ และ มีอายุ มาก จึง มี ความ เชื่อ ว่า น่า จะ มี สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ สิงสถิต อยู่ อยู่.

อ่าน เพิ่มเติม …


Source link