Tuesday , November 19 2019
Home / thailand / ธ นา ธร แซะ แรง! นายก ฯ ที่ ดี ไม่ บริหาร ประเทศ ด้วย กู เกิ ล – ไม่ ดูถูก ประชาชน

ธ นา ธร แซะ แรง! นายก ฯ ที่ ดี ไม่ บริหาร ประเทศ ด้วย กู เกิ ล – ไม่ ดูถูก ประชาชนนาย ธ นา ธร จึง รุ่งเรือง กิจ สมาชิก สภา ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ หัวหน้า พรรค อนาคต ใหม่ โพ ส ต์ ต์ ทวิ ต เตอร์ เมื่อ คืน วัน นี้ (26 ก.ย.) ว่า สิ่ง ที่ ตน สอน ลูก เมื่อ ใช้ กู เกิ ล หา ข้อมูล คือ ข้อมูล ที่ ค้นหา ได้ มี ความ น่า เชื่อถือ มาก น้อย เพียง ใด แต่ พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กลับ นำ การ หา ข้อมูล ใน กู เกิ ล มา ดูถูก คน ที่ ไม่ เปิด กู เกิ ล

หัวหน้า พรรค อนาคต ใหม่ บอก อีก ว่า นายกรัฐมนตรี ที่ ดี ไม่ ควร ดูถูก ประชาชน เช่น นี้ และ ไม่ ควร บริหาร ประเทศ ด้วย กู เกิ ล

"ผม สอน ลูก อยู่ เสมอ เวลา ค้นหา ความ รู้ โดย ใช้ กู เกิ ล ล ระวัง ความ ถูก ต้อง – ความ น่า เชื่อถือ ของ ข้อมูล เป็น อย่าง ยิ่ง แต่ นี่ คุณ ประยุทธ์ กลับ นำ เรื่อง ที่ ตัว เอง หา ข้อมูล จาก กู กู ล มา เหยียดหยาม ป ที่ ไม่ เปิด กู เกิ ล ว่า เป็น คน ไม่ เรียน รู้ เป็น พวก มี ปัญหา นายก ที่ ดี ย่อม ไม่ ดูถูก ป ช ช และ ไม่ บริหาร ประเทศ ด้วย กู เกิ ล " นาย ธ นา ธร โพ ส ต์

โพ ส ต์ ดัง กล่าว เกิด ขึ้น หลังจาก พล. อ. ประยุทธ์ กล่าว ปาฐกถา ที่ นคร นิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐ เมื่อ วาน นี้ (25 ก.ย.) ตาม เวลา ท้องถิ่น ว่า ตน มัก เปิด กู เกิ ล เพื่อ เพื่อ รู้ แต่ กล่าว ตอน หนึ่ง ว่า ปัจจัย หนึ่ง ที่ ทำให้ เกิด ปัญหา ใน ประเทศ เพราะ ประชาชน ไม่ เปิด กู เกิ ล (ไม่ หา ข้อมูล) ต่าง จาก บรรดา นัก นัก ใน ธุรกิจ ต่างๆ ที่ เปิด หา ข้อมูลข้อมูล

>> ประยุทธ์ แสดง วิสัย ทัศน์ บน เวที โลก บอก ใช้ "กู เกิ ล" หาความ รู้ แต่ ประชาชน ไม่ค่อย เปิด


Source link