Tuesday , November 19 2019
Home / thailand / พยายาม เท่า ไหร่ น้ำหนัก ก็ ไม่ ลง – Newswit.com

พยายาม เท่า ไหร่ น้ำหนัก ก็ ไม่ ลง – Newswit.com
Wit เท่า ไหร่ ลง ก็ ไม่ ลง Newswit.com

เคย ไหม ที่ ออกกำลัง กาย ก็ แล้ว คุม อาหาร ก็ แล้ว ทำ ยัง ไง น้ำหนัก ก็ ไม่ ลง ซัก ที หรือ น้ำหนัก ลง ยาก สิ่ง สำคัญ ที่ หลาย คน มัก มอง ข้าม ไป นอกเหนือ จาก การ คุม อาหาร และ ออกกำลัง กาย แล้ว คือ …


Source link