Friday , February 28 2020
Home / thailand / ราคา นํ้า มัน ดิบ ลด – คงคลัง สหรัฐฯ พุ่ง – otherws

ราคา นํ้า มัน ดิบ ลด – คงคลัง สหรัฐฯ พุ่ง – otherwsบริษัท ไทย อ อย ล์ จำกัด (มหาชน) รายงาน สถานการณ์ น้ำมันดิบ ปิด ตลาด ประจำ วัน ที่ 30 ต.ค. 2562 น้ำมันดิบ เว ส ต์ เท็ ก ซั ส ปรับ ตัว ลด ลง 48 เซนต์ ปิด ที่ .06 55.06 ดอลลาร์ ต่อ บาร์เรล ส่วน น้ำมันดิบ เบ รน ท์ ปรับ ตัว ลด ลง 98 เซนต์ ปิด ที่ 60.61 ดอลลาร์ ต่อ บาร์เรล

ทั้งนี้ ราคา น้ำมันดิบ เว ส ต์ เท็ ก ซั ส และ นํ้า มัน ดิบ เบ รน ท์ ปรับ ตัว ลด ลง หลัง สำนักงาน สารสนเทศ ด้าน พลังงาน สหรัฐฯ (EIA)

รายงาน ปริมาณ น้ำมันดิบ คงคลัง สหรัฐฯ ประจำ สัปดาห์ ปรับ เพิ่ม 5.7 ล้าน บาร์เรล ซึ่ง สูง กว่า ที่ นัก วิเคราะห์ คาด การณ์

นอกจาก นี้ ราคา น้ำมันดิบ ได้ รับ แรง กดดัน จาก ความ กังวล ของ นัก ลงทุน หลัง ข้อ ตกลง การ ค้า ระหว่าง สหรัฐฯ และ จีน มี แนวโน้ม เสร็จ ล่าช้า กว่า กำหนดการ เดิม ใน เดือน พ.ย. 2562

อย่างไรก็ตาม ราคา น้ำมันดิบ มี ปัจจัย บวก จาก การ ที่ ธนาคาร กลาง สหรัฐฯ (Fed) ประกาศ ปรับ ลด อัตรา ดอกเบี้ย เป็น ครั้ง ที่ ของ ของ ปี มา มา อยู่ ระดับ ระดับ ร้อย ละ 1.50-1.75 เพื่อ สนับสนุน การ เติบโต ของ เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ท่ามกลาง เศรษฐกิจ โลก ที่ อ่อน ตัว


Source link