Tuesday , September 29 2020
Home / thailand / ฮ อน ด้า ประกาศ พัฒนา เทคโนโลยี พลังงาน ไฟฟ้า ฯ ภาย ใต้ ชื่อ “ฮ อน ด้า อี: เทคโนโลยี

ฮ อน ด้า ประกาศ พัฒนา เทคโนโลยี พลังงาน ไฟฟ้า ฯ ภาย ใต้ ชื่อ “ฮ อน ด้า อี: เทคโนโลยี[ad_1]

บริษัท ฮ อน ด้า มอเตอร์ จำกัด ประกาศ ใช้ ชื่อ ฮ อน ด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e: TECHNOLOGY) เป็น ชื่อ ที่ ใช้ เรียก แทน เทคโนโลยี พลังงาน ไฟฟ้า ประสิทธิภาพ สูง ของ ฮ อน ด้า ที่ จะ ถูก นำ ไป ใช้ ใน ผลิตภัณฑ์ รถยนต์ ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า และ เทคโนโลยี ใน การ จัดการ พลังงาน ต่างๆ ของ ฮ อน ด้า ใน อนาคต

ฮ อน ด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e: TECHNOLOGY) จะ เข้า มา ช่วย สร้าง สร้าง ให้ กับ การ เดินทาง และ ชีวิต ประจำ วัน ของ ผู้ คน ตาม แนวทาง วิสัย ทัศน์ 2030 ของ ฮ อน ด้า ด้า ใต้ ชื่อ ฮ อน ด้า ด้า Honda (Honda e : TECHNOLOGY) จะ รวม ถึง ทุก ผลิตภัณฑ์ ของ ฮ อน ด้า ที่ ใช้ พลังงาน พลังงาน ขับเคลื่อน เป็น หลัก ไม่ ว่า จะ เป็น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เครื่องยนต์ อเนกประสงค์ โดย จะ มี อักษร “อี” (e 🙂 อยู่ ใน ชื่อ ของ ผลิตภัณฑ์ และ เทคโนโลยี ที เกี่ยวข้อง ซึ่ง ฮ อน ด้า ต้องการ ให้ การ สื่อสาร เป็น ไป ใน ทิศทาง เดียวกัน ใน ใน ผลิตภัณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง ใน ส่วน ของ รถยนต์ ฮ อน ด้า จะ ใช้ ชื่อ e: HEV เป็น ชื่อ ใน การ สื่อสาร เกี่ยว กับ ระบบ ไฮ บ ริ ด ที่ มา พร้อม มอเตอร์ 2 ซึ่ง จะ เป็น แกน หลัก ใน การ พัฒนา เทคโนโลยี พลังงาน ไฟฟ้า และ ระบบ ไฮ ไฮ บ ด ใหม่ สำหรับ ย น ต ร กรรม ของ ฮ อน ด้า ที่ ใช้ พลังงาน ขับเคลื่อน จาก มอเตอร์ ไฟฟ้า เป็น หลัก อาทิ ฮ อน ด้า ฟิต ให ม่ และ ฮ อน ด้า แอ ค คอร์ด ใหม่ ที่ มี กำหนดการ เปิด ตัว ตัว ใน ประเทศ ญี่ปุ่น ใน เดือน กุมภาพันธ์ ปี หน้า ซึ่ง ฮ อน ด้า จะ ทำการ สื่อสาร เพื่อ แจ้ง ให้ ทราบ อีก ครั้ง เกี่ยว กับ ย น ต ครั้ง ร กรรม e: HEV รุ่น ต่างๆ

“อี” หรือ “e” ใน ฮ อน ด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e: TECHNOLOGY) แสดง ถึง ความ มุ่ง มั่น ใน การ กระตุ้น และ สร้าง แรง บันดาล ใจ เพื่อ จุด ประกาย ให้ ผู้ คน มี รอย ยิ้ม เมื่อ ได้ ใช้ พลังงาน ไฟฟ้า เป็น พลังงาน การ ขับเคลื่อน

ฮ อน ด้า มี ความ มุ่ง มั่น ที่ จะ สร้าง วัฎ จักร “การ ผลิต พลังงาน … การ ใช้ พลังงาน … และ การ เชื่อม ต่อ กับ พลังงาน” (generating energy, using energy, and connecting with energy) ด้วย ฮ อน ด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e: TECHNOLOGY) ให้ เกิด ขึ้น อย่าง สมบูรณ์ แบบ และ จะ พัฒนา พัฒนา จักร นี้ ให้ ดี ยิ่ง ขึ้น โดย เชื่อม ต่อ เทคโนโลยี แห่ง การ เดินทาง เดินทาง กับ ชีวิต ประจำ วัน ของ ผู้ คน ได้ อย่าง ไร้ รอย ต่อ

ดังนั้น ฮ อน ด้า จะ เดิน หน้า สร้าง คุณค่า ใหม่ ที่ จะ มี แต่ เรา เท่านั้น ที่ สามารถ สร้างสรรค์ ขึ้น ได้ เพื่อ สาน ต่อ และ ทำให้ สังคม ปลอด มลพิษ เกิด ขึ้น ได้ จริง โลโก้ ของ Honda e: TECHNOLOGY

โลโก้ e: HEV ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ ฮ อน ด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e: TECHNOLOGY) สามารถ เข้า ชม ได้ ที่ https://news.honda.co.jp/en/

[ad_2]
Source link