Tuesday , September 29 2020
Home / thailand / เตือน! คน ท้อง อย่า เชื่อ ดื่ม น้ำ แดง บำรุง เลือด ไม่ จริง! : PPTVHD36

เตือน! คน ท้อง อย่า เชื่อ ดื่ม น้ำ แดง บำรุง เลือด ไม่ จริง! : PPTVHD36[ad_1]

อธิบดี กรม อนามัย แนะ แม่ ตั้ง ครรภ์ กิน อย่างไร ให้ ปลอดภัย ทั้ง ก่อน ระหว่าง ท้อง ดูแล แต่ละ ช่วง เพื่อ ลูกลูก

เตือน! คน ท้อง อย่า เชื่อ ดื่ม น้ำ แดง บำรุง เลือด ไม่ จริง!
เตือน! คน ท้อง อย่า เชื่อ ดื่ม น้ำ แดง บำรุง เลือด ไม่ จริง!

พ ญ. พรรณ พิมล วิ ปุ ลาก ร อธิบดี กรม อนามัย กระทรวง สาธารณสุข (ส ธ.) กล่าว ว่า จาก กรณี ที่ มี กระแส ข่าว ใน โลก ออนไลน์ ที่ มี หญิง ตั้ง ครรภ์ ราย หนึ่ง ชอบ ดื่ม น้ำ แดง โดย คิด ว่า จะ สามารถ ช่วย บำรุง เลือด ได้ นั้น ไม่ เป็น ความ จริง ซึ่ง การ เตรียม ความ พร้อม ก่อน ตั้ง ครรภ์ หรือ ใน ระหว่าง การ ตั้ง ครรภ์ คุณ แม่ ควร กิน อาหาร ให้ ครบ 5 หมู่ คือ ข้าว – แป้ง เนื้อ สัตว์ ไข่ นม ถั่ว ชนิด ต่างๆ ผัก และ ผล ไม้ สด พื่ อ ใช้ ใน การ เจริญ เติบโต ของ ทารก ใน ครรภ์ ซึ่ง ใน แต่ละ ช่วง ช่วง ร่างกาย จะ ต้องการ สาร อาหาร แตก ต่าง กัน ไป โดย ใน ช่วง ไตรมาส แรก คือ 1-3 เดือน แรก ความ ต้องการ ต้องการ ของ ร่างกาย ร่างกาย จะ เพิ่ม ขึ้น เพียง เล็กน้อย ควร กิน อาหาร ให้ ครบ 5 หมู่ และ หลากหลาย หาก แพ้ท้อง มาก ทำให้ กิน อาหาร ได้ น้อย ควร แบ่ง มื้อ กิน เป็น มื้อ ย่อย ๆ หลีก เลี่ยง อาหาร รส จัด และ อาหาร ที่ มี เครื่องเทศ มาก

แกง เขียวหวาน สูตร ดูแล คุณ แม่ ตั้ง ครรภ์ – สนุก กับ สุขภาพ Happy and Healthy EP.131

ช่วง ตั้ง ครรภ์ ไตรมาส ที่ 2 คือ 4 – 6 เดือน ความ ต้องการ พลังงาน และ โปรตีน โปรตีน จะ มาก ขึ้น ควร กิน อาหาร มาก ขึ้น เน้น อาหาร ที่ มี คุณภาพ โดย กิน อาหาร ให้ หลากหลาย และ ครบ 5 หมู่ เน้น อาหาร จำพวก โปรตีน และ แร่ ธาตุ ที่ สำคัญ ได้แก่ โฟ เลต ธาตุ เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน และ โพ แต ส เซี ยม เพราะ ใน ระยะ นี้ ลูก น้อย กำลัง สร้าง เนื้อเยื่อ อวัยวะ ต่างๆ รวม ทั้ง โครงสร้าง ของ ร่างกาย สาร อาหาร ที่ เพียงพอ จ ไป ช่วย เพิ่ม ขนาด ของ อวัยวะ ที่ ทารก กำลัง เจริญ เติบโต โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง พัฒนาการ ทาง สมอง และ ระบบ ประสาท และ มาก พอ ที่ จะ ทำให้ สุขภาพ ของ แม่ แข็งแรง อยู่ ได้

เตือน! คน ท้อง อย่า เชื่อ ดื่ม น้ำ แดง บำรุง เลือด ไม่ จริง!

นอกจาก นี้ ควร หลีก เลี่ยง อาหาร ที่ มี ไขมัน มาก ขนม หวาน และ เครื่อง เครื่อง ดื่ม ที่ รส รส หวาน รวม รวม ถึง อาหาร รส จัด และ เพื่อ ให้ ให้ มี น้ำหนัก แรก เกิด มากกว่า 2,500 กรัม และ สมอง ดี ควร กิน ปลา ปลา มื้อ อย่าง ช้อน น้อย ข้าว สัปดาห์ ละ 3 ครั้ง กิน ตับ มื้อ ละ 4 ช้อน กิน ข้าว สัปดาห์ ละ 2-3 ครั้ง กิน ไข่ วัน ละ 1 ฟอง กิน ผัก มื้อ ละ 2 ทัพพี กิน ผล ไม้ มื้อ ละ 2 ส่วน ดื่ม นม สมรส จืด จืด ทุก วัน วัน ละ 2-3 แก้ว ( แก้ว ขนาด 200 ซี ซี)

"สาว ไทย แก้มแดง มี ลูก เพื่อ ชาติ" ส่งเสริม การ ตั้ง ครรภ์ อย่าง มี คุณภาพ

พ ญ. พรรณ พิมล กล่าว ต่อ ว่า ขณะ ตั้ง ครรภ์ ควร ควบคุม น้ำหนัก ตัว ตัว เพิ่ม ขึ้น ตาม เกณฑ์ คือ 0.5 กิโลกรัม ต่อ สัปดาห์ หรือ 2 กิโลกรัม ต่อ เดือน ซึ่ง ใน ช่วง นี้ ร่างกาย ต้องการ พลังงาน เพิ่ม ขึ้น ประมาณ 300 กิโล แคลอรี ต่อ ต่อ วัน และ ต้องการ โปรตีน จาก เนื้อ สัตว์ ไข่ นม และ ผลิตภัณฑ์ นม เพิ่ม ขึ้น จาก ปกติ ควร เพิ่ม ธาตุ เหล็ก เพื่อ ใช้ ใน สร้าง เม็ดเลือด และ โฟ เลท ใน การ ป้องกัน ความ ผิด ปกติ ปาก แหว่ง เพ ด า น โหว่ ซึ่ง พบ ใน เครื่อง ใน สัตว์ ผัก สี เขียว เข้ม ไข่แดง ไข่แดง เป็นต้น แคลเซียม และ และ ฟอสฟอรัส การ การ สร้าง กระดูก และ ฟัน จาก นม ปลา เล็ก ปลา น้อย เต้าหู้ แข็ง ธัญพืช และ ผัก เขียว เข้ม กิน อาหาร ที่ เป็น แหล่ง ไอโอดีน เช่น อาหาร ประกอบอาหาร ด้วย เครื่องปรุง ที่ มี การ เสริม ไอโอดีน ที่ ช่วย ใน การ พัฒนา ระบบ ประสาท และ การ เจริญ เติบโต ของ เซลล์ สมอง ให้ สมบูรณ์ โดย ช่วง ไตรมาส ท ่ 3 คือ 7-9 เดือน ร่างกาย ยัง ต้องการ พลังงาน เพิ่ม ขึ้น ประมาณ 300 กิโล แคลอรี ต่อ วัน หรือ เท่ากับ อาหาร 1 มื้อ หรือ อาจ เพิ่ม เป็น อาหารว่าง 2 มื้อ ใน ช่วง นี้ ควร ติดตาม การ เพิ่ม ขึ้น ของ น้ำหนัก เนื่องจาก จะ มี ผล ต่อ การ เจริญ เติบโต กับ ทารก

เตือน! คน ท้อง อย่า เชื่อ ดื่ม น้ำ แดง บำรุง เลือด ไม่ จริง!

“ทั้งนี้ คุณ แม่ ที่ ตั้ง ครรภ์ ควร ไป พบ แพทย์ เพื่อ รับ การ ตรวจ ตรวจ ตาม นัด อย่าง สม่ำเสมอ และ ควร กิน ไตร เฟอร์ ดี น ซึ่ง ประกอบด้วย ไอโอดีน ธาตุ เหล็ก และ กรด โฟ ลิ ก ทุก วัน วัน ละ 1 เม็ด ตั้งแต่ ตั้ง ครรภ์ จนถึง หลัง คลอด ครรภ์ เดือน ตาม ที่ โรง พยาบาล หรือ สถาน บริการ จ่าย ให้ เพื่อ การ เจริญ เติบโต ของ สมอง และ ร่างกาย ของ ลูก นอกจาก นี้ ควร ดื่ม น้ำ สะอาด วัน ละ 10 แก้ว เลือก กิน อาหาร ที่ สด สะอาด ป ล ด ภัย ปรุง สุก ใหม่ ๆ เพราะ พลังงาน และ สาร อาหาร ที่ มี คุณค่า อย่าง อย่าง เป็น สิ่ง สำคัญ ต่อ ลูก เมื่อ ทารก คลอด ออก มา ใน ช่วง ระยะ ระยะ เดือน แรก ทารก จะ ได้ รับ นม แม่ เป็น อาหาร หลัก การ เจริญ เติบโต ของ ทารก กับ หลัก ปริมาณ และ คุณภาพ ของ น้ำนม ใน ระยะ นี้ แม่ จึง จำเป็น ต้อง กิน อาหาร ให้ ได้ รับ สาร อาหาร ให้ เพียงพอ เหมาะสม และ หลากหลาย เพื่อ ใช้ สร้าง น้ำนม สำหรับ ลูก ให้ ได ปริมาณ ที่ เพียงพอ และ ได้ คุณภาพ ได้แก่ หัวปลี ใบ กระ เพรา ฟักทอง เมล็ด ขนุน ต้ม พริกไทย ขิง มะรุม ใบ แมงลัก กุยช่าย ตำลึง มะละกอ พุทรา "อธิบดี กรม อนามัย กล่าว

แนะ วิธี คืน หุ่น ดี ให้ คุณ แม่ หลัง คลอด แบบ ปลอดภัย ให้ นม ลูก ได้ ปกติ

[ad_2]
Source link