Monday , November 18 2019
Home / thailand / แนะ 4 สมุนไพร ต้าน 'โรค ซึม เศร้า'

แนะ 4 สมุนไพร ต้าน 'โรค ซึม เศร้า'<! –

Travel
Entertainment

->

30 กันยายน 2562


0

โรง พยาบาล เจ้าพระยา อภัย ภูเบศ ร แนะ 4 สมุนไพร ช่วย ต้าน "โรค ซึม เศร้า" ซึ่ง กลาย เป็น ปัญหา สำคัญ มาก ขึ้น ใน สังคม ไทย

<! – / 4696586 / KT_inside_A1

->

ภ ญ. อาสา ฬา เชาวน์ เจริญ เภสัชกร ชำนาญ การ ศูนย์ หลักฐาน เชิง ประจักษ์ ด้าน ด้าน แพทย์ แผน ไทย และ สมุนไพร โรง พยาบาล เจ้าพระยา อภัย ภูเบศ ร กล่าว ว่า ปัจจุบัน โรค ซึม เศร้า กำลัง เป็น ปัญหา สำคัญ ใน สังคม ไทย และ ทวี ความ รุนแรง ขึ้น เรื่อย จึง เพื่อ ทวี ความ ความ รุนแรง ป้องกัน เรื่อย จึง และ เป็น หนึ่ง ใน ทาง เลือก ที่ จะ สามารถ บรรเทา อาการ ดัง กล่าว ได้ ด้วย สมุนไพร 4 ชนิด ที่ สามารถ หา ซื้อ ได้ ง่าย

1. ขมิ้นชัน มี การ ศึกษา ทาง คลินิก ใน ผู้ ป่วย ซึม เศร้า เปรียบเทียบ การ ใช้ ขมิ้นชัน 500 ม ก. หลัง อาหาร เช้า และ เย็น และ ยา ต้าน ซึม เศร้า (Fluoxetine20mg) เป็น เวลา 6 สัปดาห์ เปอร์เซ็นต์ การ ตอบ สนอง ผล การ รักษา Fluoxetine 64.7% ขมิ้นชัน 62.5% และ เมื่อ ใช้ ร่วม กัน ทั้ง Fluoxetine และ ขมิ้นชัน ให้ ผล 77.8% ขนาด การ รับประทาน

2. บัวบก ถูก ใช้ เป็น ยา มา แต่ โบราณ ทั้ง ใน ศาสตร์ อายุรเวท และ การ แพทย์ แพทย์ แผน บัวบก สามารถ บรรเทา อาการ โรค วิตก กังวล ได้ จาก การ ศึกษา การ ใช้ บัวบก บัวบก 500 มิลลิกรัม วัน ละ 2 ครั้ง หลัง อาหาร ใน ผู้ ป่วย ที่ ได้ รับ การ วินิจฉัย ว่า เป็น กังวล อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น ไป จำนวน 33 คน พบ ว่า เริ่ม เห็น ผล การ รักษา ที่ 1 เดือน และ เห็น ผล ชัดเจน ขึ้น ที่ 2 เดือน

ภ ญ. อาสา ฬา กล่าว ว่า จาก ผล การ ศึกษา นี้ จะ เห็น ได้ ได้ บัวบก ช่วย ลด ความ ผิด ปกติ ที่ เกิด จาก ความ กังวล ลด ความเครียด และ ลด อาการ ซึม เศร้า ได้ ทำให้ ความ เต็มใจ ที่ จะ ปรับ ตัว และ เรียน รู้ ดี น้ำ สามารถ ตัว และ และ เรียน คั้น ดี น้ำ ปรับ จาก ใบ บัวบก สด ที่ ล้าง สะอาด รับประทาน แบบ เข้มข้น วัน ละ 1-2 ช้อน ชา ใบ แห้ง ใช้ ครั้ง ละ 1-2 ช้อน ชา (5-10 กรัม) ชง กับ น้ำ เดือด 150 ซี ซี รอ จน อุ่น หรือ ประมาณ 10-15 นาที แล้ว จิบ ดื่ม ได้ วัน ละ 2-3 เว ล แคปซูล รับประทาน วัน ละ 2-3 แคปซูล บำรุง สมอง คลาย เครียด รับประทาน ต่อ เนื่อง อย่าง น้อย 2 เดือน

“ข้อ ควร ระวัง คือ บัวบก เป็น ยา เย็น ไม่ ควร กิน ที ละ เยอะ เยอะ ติดต่อ กัน ทุก วัน ถ้า กิน สด ทุก วัน ควร กิน ประมาณ 3-6 ใบ คน ที่ อ่อนเพลีย หรือ ร่างกาย อ่อนแอ มาก ไม่ ควร กิน ถ้า มี อาการ เวียนหัว ใจ สั่น ให้ หยุด ทันที คน ที่ ม้าม เย็น พร่อง มี อาการ ท้องอืด แน่น เป็น ประ จํา ไม่ ควร กิน หญิง ที่ ให้ นม บุตร หญิง ตั้ง ครรภ์ หรือ ผู้ ที่ วางแผน จะ ตั้ง ครรภ์ ให้ หลีก เลี่ยง เพราะ มี การ ศึกษา พบ ว่า การ รับประทาน ่ อ เนื่อง ติดต่อ กัน นาน ๆ อาจ ยับยั้ง การ ตั้ง ครรภ์ ได้ "ภ ญ. อาสา ฬา กล่าว

นอกจาก นี้ ยัง มี 3. น้ำมัน รำ ข้าว และ จมูก ข้าว น้ำมัน รำ ข้าว มี สาระ สำคัญ ที่ ช่วย ทำให้ นอน หลับ ได้ คือ ฤทธิ์ ผ่อนคลาย คลาย กังวล กังวล ช่วย ให้ นอน หลับ ด้วย สาร GABA (Gamma-aminobutyric acid) เป็น สาร สื่อ ประสาท พบ ใน ระบบ ประสาท ส่วนกลาง คือ สมอง และ ไขสันหลัง มี ฤทธิ์ ช่วย ให้ ร่างกาย ผ่อนคลาย ทำให้ กังวล หลับ สบาย ยา นอน หลับ ส่วน ใหญ่ ที่ ใช้ ใน แผน ปัจจุบัน ก็ ออกฤทธิ์ โดย จับ กับ ตัว รับ GABA และ สาร N-Acetylserotonin เป็น สาร ที่ พบ ตาม ธรรมชาติ ของ น้ำมัน รำ ข้าว เป็น สาร ตั้งต้น ใ น การ สร้าง สาร เม ลา โท นิ น ซึ่ง มี หน้าที่ ใน การ ควบคุม ควบคุม การ นอน ของ คน เรา มี ส่วน ช่วย ใน การ นอน หลับ สาร ตัว นี้ ยัง มี ฤทธิ์ คลาย ความเครียด คลาย กังวล ต้าน ซึม เศร้า ต้าน อนุมูล อิสระ ปกป้อง สมอง รับ แสง จาก จอ ประสาท ตา

4. ฟักทอง มี การ ศึกษา พบ ว่า ฟักทอง ช่วย บรรเทา อาการ ซึม เศร้า ได้ โดย ทำการ สังเกต สังเกต ถูก บังคับ ให้ ว่า ย น้ำ ใน หนู ทดลอง ที่ ถูก เหนี่ยว นำ ให้ เกิด ภาวะ ซึม เศร้า ซึ่ง จะ มี พฤติกรรม ลอยตัว นิ่ง เสมือน ว่า อยาก ตาย แต่ การ และ สาร เบต้า แค โร ที น มี ผล ทำให้ ระยะ เวลา ลอยตัว นิ่ง ลด ลด ลง ยัง มี ผล เพิ่ม ระดับ ระดับ โร โท โท น (serotonin) และ น อ ร์ อิ พิ เน ฟ ริน (norepinephrine: NE) ซึ่ง เป็น ใน สมอง สื่อ ประสาท ซึ่ง จะ ด ลง เนื่องจาก ภาวะ ซึม เศร้า ให้ กลับ สู่ ระดับ ปกติ นอกจาก นี้ ทั้ง ฟักทอง และ เบต้า แค โร ที น ยัง ช่วย ลด สาร ก่อการ อักเสบ ใน สมอง ได้ อย่าง มี นัย สำคัญ เมื่อ เทียบ กับ กลุ่ม ควบคุม

ข่าว ที่ เกีย ว ข้อง<! –

ไม่ พลาด ข่าว สำคัญ แค่ กด เป็น เพื่อน กับ LINE @ Bangkokbiznews ที่ นี่เพิ่ม เพื่อน

-> <! – / 4696586 / KT_inside_A5

->


Source link