Sunday , September 15 2019
Home / thailand / Google เปลี่ยน โฉม Play Store ใหม่ ตาม รูป แบบ Material Design แล้ว

Google เปลี่ยน โฉม Play Store ใหม่ ตาม รูป แบบ Material Design แล้วหลังจาก เมื่อ ประมาณ หลาย ๆ เดือน ที่ ผ่าน มา เรา ได้ นำ เสนอ ข่าว ข่าว ที่ Google เตรียม ที่ จะ เสริม ลุ ค ให้ แอ ป Play Store อีก รอบ ให้ เป็น รูป แบบ Material Design ใหม่ อีก รอบ และ ล่าสุด Google ได้ ออก มา ประกาศ การ ปรับ โฉม ใน ครั้ง นี้ อย่าง เป็น ทางการ แล้ว

โดย ใน การ เปลี่ยน ครั้ง นี้ จะ มี การ ย้าย แถบ เมนู มา ไว้ ด้าน ด้าน แทน เพื่อ ความ รวดเร็ว และ สะดวก สบาย ใน การ กด ไป มา และ จัด แท็ บ แยก ระหว่าง แอ ป พลิ เค ชัน และ เกม อย่าง อย่าง เห็น ได้ ชัด

นอกจาก นี้ ยัง มี การ ปรับ รูป แบบ ของ โลโก้ แอ ป ต่าง ๆ ให้ อยู่ ใน รูป สี่เหลี่ยม ขอบ ม น ทั้งหมด เช่น เดียวกัน กับ บน App Store เพื่อ ให้ ดู มี ความ มั่นคง มาก ยิ่ง ขึ้น

ใน ขณะ นี้ Google ก็ มี การ ปล่อย Play Store ตัว ใหม่ นี้ ให้ ผู้ ใช้ งาน ได้ ใช้ กัน แล้ว

ที่ มา: The Verge

แสดง ความ คิดเห็น


Source link