Thursday , October 22 2020
Home / vietnam / Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội[ad_1]

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội - 1
Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội cho PGS.TS Bùi Nhật Quang.

Trước đó, Thủ tướng ký Quyết định số 1558 bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ịữứ U.S.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho rằng, một trong những sứ mệnh quan trọng đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội – trung tâm khoa học lớn củ cơ c000 cia cia triển của nền khoa học xã hội Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào hoạch định đường lối, chính sách phát triển, đóng góp vào sự vươn tầm quốc tế về kã hệ hệi Các nghiên cứu của Viện phải góp phần làm sáng tỏ đường lối phát triển đất nước giai đoạn mới với tinh thần khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao những đóng góp của Viện thời gian qua đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Thủ tướng cho rằng, thành tủch của Viện còn kh n nêê nhu cầu thực tiễn, cấp bách. Đội ngũ đông nhưng số lượng các chuyên gia, nhà khoa học có năng lực chuyên môn cao còn ít, thiếu vắng học giả có uy tín khoa học và tưởmố Viện vẫn còn thiếu những đóng góp có khả năng ảnh hưởng đến tri thức nhân loại mang dấu ấn Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn, các đề tài nghiên cứu giảm bớt tính lý thuyết; không nghiên cứu chỉ để làm dày thêm các tủ lưu trữ trong thư viện. Nghiên cứu là cần thiết, nhất là nghiên cứu cơ bản, nhưng phải gắn với thực tiễn. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục thay đổi tư duy, kỹ năng và cả văn hóa làm việc để bắt kịp thực tế và thích ứng với thị trường; vừa là nhà khoa học giỏi, vừa là nhà tư vấn giỏi cho cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị.

Nhân dịp này, Thủ tướng nêu ra 5 yêu cầu lớn đối với Viện, cũng là nhiệm vụ của tân Chủ tịch. Trước hết, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, tinh gọn bộ myy, nâng cao hiệu quả chất lượng các viện nghiên cứu khoa học. Chấn chỉnh công tác đào tạo, sản phẩm đầu ra trong đào tạo phải xứng đáng với danh tiếng, uy tín của Viện. Viện không phải là phép cộng đơn thuần của các đơn vị thành viên mà phải có bản sắc riêng, mục tiêu lớn, chineseế lược rõ ràng, có sản phẩm

Viện Hàn lâm khoa học xã hội cũng phải bắt nhịp hơi thở của cuộc sống trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Từừ, đưa ra giải pháp mới giải quyết các vấn đề xã hội của Việt Nam.

Khẳng định Chính phủ cam kết big trì ngân sách hỗ trợ cho Viện, Thủ tướng mong muốn Viện cần chủ động đổi mới mô hình và xây dựng cơ chế tài chính bền c tc h qu

Thủ tướng quán triệt, các nghiên cứu không được bỏ vào ngăn kéo mà phải được công bố công khai toàn văn trên trang web của Viện, để xã hội và các nhà kắp

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội - 2
Thủ tướng yêu cầu tân Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội phải đổi mới cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, tổ chức để các nghiên cứu khỏng được

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý, Viện cần đổi mới cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy tối ộa nội lực, mở rộng hợp tác quốcế hả tả vả hộ đặc biệt là xây dựng lực lượng nghiên cứu của Viện kết nối với các nhà nghiên cứu người Việt trên toàn thế giới; không hành chính hóa các nhà khoa học, đổi mới cơ chế hướng đến quản lý theo kết quả, giảm các thủ tục hành chính phiền hà, tạo thuận lợi tố h

Thủ tướng đề nghị Viện phải nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề như tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa trong xu thế mới, các xung ócá h , vấn đề chủ quyền biển đảo, biến đổi khí hậu, chênh lệch giàu nghèo, giữ gìn truyền thống văn hóa, vấn đề gia đình và kinh tế thị trường, vấn đề tộ

"Tôi tin rằng PGS.TS Bùi Nhật Quang sẽ là hạt nhân đoàn kết, đưa Viện tiếp tục phát trián trong giai đoạn mới, xứng đáng với unể tể hển ho hểnể , Thủ tướng bày tỏ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất mong đợi lắng nghe những nghiên cứu và tư vấn sâu sắc, những sáng tạo từ các nhà khoa học của Viện.

Lĩnh hội ý kiến ​​của Thủ tướng, PGS. TS Bùi Nhật Quang khẳng định, sẽ khắc phục các mặt tồn tại, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng Viện ngày càng phát triển, đđ hópng

Thái Anh

[ad_2]
Source link