Saturday , September 26 2020
Home / vietnam / TPHCM muốn thí điểm mô hình "thành phố trong thành phố"

TPHCM muốn thí điểm mô hình "thành phố trong thành phố"[ad_1]

Sở Nội vụ TP vừa có tờ trình Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về dự thảo văn bản kiến ​​nghị Bộ Chính trị chấp thuận cho TPHCM được thí điểm mô hìyh.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo xây dựng đề cương sơ bộ của đề án này và dự thảo các tờ trình, dự kiến ​​trình Ban Thường v th Thhnh ộ tth TP / 2019.

TPHCM muốn thí điểm mô hình "thành phố trong thành phố" - 1

TPHCM muốn thí điểm mô hình chính quyền đô thị (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo dự thảo tờ trình, TPHCM nêu lên thực trạng của quá trình đô thị hóa trên địa bàn; kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở một số nước và kinh nghiệm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phườh tạh; kinh nghiệm tổ chức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Sở Nội vụ cũng nêu lên thực trạng tổ chức xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại thành phố đông dân nhất nước.

Dự thảo đề án nêu rõ 3 nội dung chính yếu trong việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Trong đó, xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (cấp TP) và hai cấp hành chính (quận, huyện, thành phố thuộc thành phố và phường, xã, thị trấn). TPHCM dự kiến ​​đề xuất không tổ chức HĐND ở quận, huyện, thành phố thuộc thành phố (và phường, xã, thị trấn) mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiD

Đáng chú ý, TPHCM định hướng tổ chức lại các đơn vị hành chính gồm quận 2, 9 và Thủ Đức thuộc khu đô thị sáng tạo phía Đông (thành lập thàộh TPH

Bên cạnh đó, về cơ chế, chính sách phân cấp quản lý, đề án nêu rõ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp giữa chính quyền các cấp thành phố và nhữ chị vấ nàđề chính quyền đô thị tại TP.

Theo đó, đổi mới cơ chế, chính sách phân cấp quản lý giữa Trung ương và chính quyền thành phố, trong đó tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù hà tể phàt số nội dung phân cấp khác như quản lý đất đai, đầu tư, quy hoạch, ngân sách, phân bổ biên chế …

Quốc Anh

[ad_2]
Source link